دفتر مرکزی

فارس ، شیراز
خیابان قصردشت ، جنب مخابرات ولیعصر
کوچه 59 ، ساختمان امیر
تلفن : 071 36 111

مرکز فنآوری

فارس ، لامرد
میدان امام / خیابان کوثر (مخابرات)
مجتمع فنآوری آی سی تی
تلفن : 071 52 72 72 72

پاسخگویی تلفنی

071 52 72 72 72

ساعات پاسخگویی :
8:30 الی 14:00 و 16:30 الی 21:00

با ما در ارتباط باشید