بستن
تاریخچه جستجو
 • money heist
 • rick and
 • supergirl
 • آشغال
 • super girl
 • walking
  فیلتر
  فیلم و سریال: همه
  فقط HD
  چاکی-Chucky
  98%
  8.8/10

  Chucky (2021)

  سیاه مثل شب-Black as Night
  98%
  3.5/10

  Black as Night (2021)

  جهنم خونین-Bloody Hell
  98%
  6.6/10

  Bloody Hell (2020)

  پیر-Old
  98%
  5.9/10

  Old (2021)

  Old
  کتابهای شبانه-Nightbooks
  98%
  5.6/10

  Nightbooks (2021)

  کندی من-Candyman
  98%
  6.3/10

  Candyman (2021)

  زندانیان سرزمین ارواح-Prisoners of the Ghostland
  98%
  4.9/10

  Prisoners of the Ghostland (2021)

  راهروهای نجوا: زمزمه-Whispering Corridors: The Humming
  98%
  5.5/10

  Whispering Corridors: The Humming (2020)

  سوپرهاست-Superhost
  98%
  5.8/10

  Superhost (2021)

  آوای بلاک آیلند-The Block Island Sound
  98%
  5.3/10

  The Block Island Sound (2020)

  بدخیمی-Malignant
  98%
  6.7/10

  Malignant (2021)

  راه پر پیچ و خم-Meander
  98%
  5.8/10

  Meander (2020)

  نفس نکش 2-Don't Breathe 2
  98%
  6.2/10

  Don't Breathe 2 (2021)

  دختری که فرار کرد-The Girl Who Got Away
  98%
  5.6/10

  The Girl Who Got Away (2021)

  هجوم ملخ‌ها-The Swarm
  98%
  5.4/10

  The Swarm (2020)

  با من خونریزی کن-Bleed with Me
  98%
  4.3/10

  Bleed with Me (2020)

  گایا-Gaia
  98%
  5.4/10

  Gaia (2021)

  آسمان سرخ خونین-Blood Red Sky
  98%
  6.2/10

  Blood Red Sky (2021)

  خیابان ترس قسمت دوم: 1978-Fear Street: Part Two - 1978
  98%
  6.8/10

  Fear Street: Part Two - 1978 (2021)

  خیابان ترس قسمت 3: 1666-Fear Street: Part Three - 1666
  98%
  6.7/10

  Fear Street: Part Three - 1666 (2021)

  پاکسازی ابدی-The Forever Purge
  98%
  5.4/10

  The Forever Purge (2021)

  خیابان ترس قسمت 1: 1994-Fear Street Part 1: 1994
  98%
  6.2/10

  Fear Street Part 1: 1994 (2021)

  -The House Next Door: Meet the Blacks 2
  98%
  3.5/10

  The House Next Door: Meet the Blacks 2 (2021)

  تا زمان مرگ-Till Death
  98%
  5.8/10

  Till Death (2021)

  جایی ساکت : قسمت دوم-A Quiet Place Part II
  98%
  7.5/10

  A Quiet Place Part II (2020)

  سانسور-Censor
  98%
  6/10

  Censor (2021)

  احضار 3: شیطان وادارم کرد-The Conjuring: The Devil Made Me Do It
  98%
  6.7/10

  The Conjuring: The Devil Made Me Do It (2021)

  نامقدس-The Unholy
  98%
  5.1/10

  The Unholy (2021)

  سفید بزرگ-Great White
  98%
  3.9/10

  Great White (2021)

  ارتش مردگان-Army of the Dead
  98%
  6.1/10

  Army of the Dead (2021)

  -The Djinn
  98%
  4.8/10

  The Djinn (2021)

  در زمین-In the Earth
  98%
  5.2/10

  In the Earth (2021)

  زمزمه شیطان-Devil's Whisper
  98%
  4.1/10

  Devil's Whisper (2019)

  پسران روستای جهنمی-Boys from County Hell
  98%
  6.1/10

  Boys from County Hell (2020)

  به حقیقت پیوستن-Come True
  98%
  6/10

  Come True (2020)

  به دلیل شرارت-For the Sake of Vicious
  98%
  5.5/10

  For the Sake of Vicious (2020)

  -The Boonies
  98%
  3.9/10

  The Boonies (2021)

  Miks-Logo